VĐQG Argentina

VĐQG Argentina
VĐQG Argentina
2024

Số đội: 28

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: €887,470,000

Đội có giá trị cao nhất thị trường: River Plate,€128,400,000

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

52

78

86

61

68

89

Tỷ lệ ghi bàn

12.0%

17.9%

19.8%

14.0%

15.6%

20.5%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:0

27

16.7%

-

2

0:0

25

15.4%

-

3

0:1

22

13.6%

-

4

1:1

20

12.3%

-

5

2:0

15

9.3%

-

6

1:2

14

8.6%

-

7

0:2

12

7.4%

-

8

2:2

11

6.8%

-

9

2:1

10

6.2%

-

10

3:0

6

3.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

42

21.3%

-

2

Hòa-Hòa

37

18.8%

-

3

Hòa-Thắng

31

15.7%

-

4

Thua-Thua

31

15.7%

-

5

Hòa-Thua

25

12.7%

-

6

Thắng-Hòa

11

5.6%

-

7

Thua-Hòa

9

4.6%

-

8

Thắng-Thua

7

3.6%

-

9

Thua-Thắng

4

2.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1 bàn thắng

49

24.9%

-

2

2 bàn thắng

47

23.9%

-

3

3 bàn thắng

32

16.2%

-

4

4 bàn thắng

27

13.7%

-

5

0 bàn thắng

25

12.7%

-

6

5 bàn thắng

14

7.1%

-

7

6 bàn thắng

3

1.5%

-

8

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

95

48.2%

-

Tổng bàn thắng chẵn

102

51.8%

-