Cúp Ý

Cúp Ý
Cúp Ý
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

18

18

22

18

17

71

Tỷ lệ ghi bàn

15.0%

15.0%

18.3%

15.0%

14.2%

59.2%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:0

7

19.4%

-

2

1:1

6

16.7%

-

3

0:0

4

11.1%

-

4

2:2

4

11.1%

-

5

2:0

3

8.3%

-

6

2:1

3

8.3%

-

7

1:2

3

8.3%

-

8

4:0

2

5.6%

-

9

3:1

2

5.6%

-

10

4:1

2

5.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

15

35.7%

-

2

Hòa-Hòa

10

23.8%

-

3

Hòa-Thắng

6

14.3%

-

4

Hòa-Thua

2

4.8%

-

5

Thua-Hòa

2

4.8%

-

6

Thua-Thua

2

4.8%

-

7

Thắng-Hòa

2

4.8%

-

8

Thắng-Thua

2

4.8%

-

9

Thua-Thắng

1

2.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

9

21.4%

-

2

4 bàn thắng

9

21.4%

-

3

1 bàn thắng

7

16.7%

-

4

3 bàn thắng

7

16.7%

-

5

0 bàn thắng

4

9.5%

-

6

5 bàn thắng

2

4.8%

-

7

7 bàn thắng

2

4.8%

-

8

7+

2

4.8%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

18

42.9%

-

Tổng bàn thắng chẵn

24

57.1%

-