Copa Libertadores (W)

Copa Libertadores (W)
Lịch thi đấu Copa Libertadores (W) 2023, - Kết quả bóng đá Copa Libertadores Women
2023

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

13

21

26

25

15

39

Tỷ lệ ghi bàn

9.8%

15.9%

19.7%

18.9%

11.4%

29.5%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

4:0

4

16.7%

-

2

1:1

3

12.5%

-

3

1:2

3

12.5%

-

4

6:0

3

12.5%

-

5

0:1

2

8.3%

-

6

0:3

2

8.3%

-

7

3:1

2

8.3%

-

8

5:0

2

8.3%

-

9

3:2

2

8.3%

-

10

1:0

1

4.2%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

15

46.9%

-

2

Thua-Thua

6

18.8%

-

3

Hòa-Thua

5

15.6%

-

4

Thua-Hòa

2

6.3%

-

5

Hòa-Thắng

2

6.3%

-

6

Thắng-Thua

1

3.1%

-

7

Thắng-Hòa

1

3.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

4 bàn thắng

7

21.9%

-

2

5 bàn thắng

6

18.8%

-

3

6 bàn thắng

6

18.8%

-

4

3 bàn thắng

5

15.6%

-

5

1 bàn thắng

3

9.4%

-

6

2 bàn thắng

3

9.4%

-

7

7 bàn thắng

2

6.3%

-

8

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

16

50.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

16

50.0%

-