Copa America

Copa America
Bảng xếp hạng Copa America - BXH Copa America 2024
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Tích điểm

BXH chung

BXH H1/H2

Danh sách trạng thái

Nhóm A

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Argentina

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2

Canada

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

3

Chile

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

4

Peru

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

Nhóm B

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Ecuador

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2

Jamaica

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

3

Mexico

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

4

Venezuela

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

Nhóm C

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Bolivia

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2

Panama

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

3

Uruguay

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

4

USA

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

Nhóm D

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Brazil

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

2

Colombia

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

3

Costa Rica

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0

4

Paraguay

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0.00

0.00

0