Confederations Cup

Confederations Cup
Confederations Cup
2017

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

5

3

11

8

4

12

Tỷ lệ ghi bàn

11.4%

6.8%

25.0%

18.2%

9.1%

27.3%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

5

31.3%

-

2

0:1

2

12.5%

-

3

2:1

2

12.5%

-

4

0:0

1

6.3%

-

5

2:0

1

6.3%

-

6

0:2

1

6.3%

-

7

3:1

1

6.3%

-

8

2:2

1

6.3%

-

9

0:4

1

6.3%

-

10

4:1

1

6.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Hòa-Hòa

5

29.4%

-

2

Thua-Thua

4

23.5%

-

3

Thắng-Thắng

2

11.8%

-

4

Hòa-Thắng

2

11.8%

-

5

Thua-Hòa

1

5.9%

-

6

Thắng-Hòa

1

5.9%

-

7

Thua-Thắng

1

5.9%

-

8

Hòa-Thua

1

5.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

7

41.2%

-

2

4 bàn thắng

3

17.6%

-

3

1 bàn thắng

2

11.8%

-

4

3 bàn thắng

2

11.8%

-

5

5 bàn thắng

2

11.8%

-

6

0 bàn thắng

1

5.9%

-

7

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

6

35.3%

-

Tổng bàn thắng chẵn

11

64.7%

-