Club World Cup

Club World Cup
Bảng xếp hạng Club World Cup - BXH Club World Cup 2023
2023

Số đội: 6

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: €1,198,310,000

Đội có giá trị cao nhất thị trường: Man City,€1,080,000,000

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Tích điểm

BXH chung

BXH H1/H2

Danh sách trạng thái

Giải đấu này chưa có BXH