Champions League Châu Phi

Champions League Châu Phi
Lịch thi đấu Champions League Châu Phi 2023-2024, - Kết quả bóng đá CAF Champions League
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

30

30

47

31

34

85

Tỷ lệ ghi bàn

11.4%

11.4%

17.9%

11.8%

12.9%

32.3%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:0

28

23.1%

-

2

1:0

23

19.0%

-

3

1:1

13

10.7%

-

4

0:1

11

9.1%

-

5

3:0

11

9.1%

-

6

2:0

10

8.3%

-

7

0:2

10

8.3%

-

8

2:1

6

5.0%

-

9

3:1

5

4.1%

-

10

1:2

4

3.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Hòa-Hòa

37

26.8%

-

2

Thắng-Thắng

37

26.8%

-

3

Hòa-Thắng

25

18.1%

-

4

Thua-Thua

18

13.0%

-

5

Hòa-Thua

11

8.0%

-

6

Thắng-Hòa

4

2.9%

-

7

Thua-Hòa

3

2.2%

-

8

Thua-Thắng

2

1.4%

-

9

Thắng-Thua

1

0.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1 bàn thắng

34

24.6%

-

2

2 bàn thắng

33

23.9%

-

3

0 bàn thắng

28

20.3%

-

4

3 bàn thắng

24

17.4%

-

5

4 bàn thắng

13

9.4%

-

6

6 bàn thắng

3

2.2%

-

7

7 bàn thắng

3

2.2%

-

8

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

61

44.2%

-

Tổng bàn thắng chẵn

77

55.8%

-