CRO League 1 (W)

CRO League 1 (W)
CRO League 1 (W)
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

7

11

18

10

14

12

Tỷ lệ ghi bàn

4.2%

6.6%

10.8%

6.0%

8.4%

7.2%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:2

5

18.5%

-

2

1:1

4

14.8%

-

3

1:0

3

11.1%

-

4

0:4

3

11.1%

-

5

2:0

2

7.4%

-

6

2:1

2

7.4%

-

7

0:3

2

7.4%

-

8

1:2

2

7.4%

-

9

2:2

2

7.4%

-

10

5:0

2

7.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

15

35.7%

-

2

Thắng-Thắng

14

33.3%

-

3

Hòa-Hòa

5

11.9%

-

4

Hòa-Thua

3

7.1%

-

5

Thắng-Hòa

2

4.8%

-

6

Hòa-Thắng

2

4.8%

-

7

Thắng-Thua

1

2.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

11

26.2%

-

2

4 bàn thắng

7

16.7%

-

3

3 bàn thắng

6

14.3%

-

4

5 bàn thắng

5

11.9%

-

5

1 bàn thắng

4

9.5%

-

6

6 bàn thắng

2

4.8%

-

7

0 bàn thắng

1

2.4%

-

8

7+

6

14.3%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

19

45.2%

-

Tổng bàn thắng chẵn

23

54.8%

-