CHN National Games

CHN National Games
Lịch thi đấu CHN National Games 2021, - Kết quả bóng đá Chinese National Games Men’s Football
2021

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

4

5

9

3

2

9

Tỷ lệ ghi bàn

8.9%

11.1%

20.0%

6.7%

4.4%

20.0%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

4

23.5%

-

2

1:2

3

17.6%

-

3

1:0

2

11.8%

-

4

0:1

2

11.8%

-

5

0:0

1

5.9%

-

6

0:2

1

5.9%

-

7

2:1

1

5.9%

-

8

2:2

1

5.9%

-

9

2:3

1

5.9%

-

10

1:4

1

5.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Hòa-Hòa

5

27.8%

-

2

Thua-Thua

5

27.8%

-

3

Hòa-Thua

3

16.7%

-

4

Hòa-Thắng

2

11.1%

-

5

Thắng-Thua

1

5.6%

-

6

Thắng-Thắng

1

5.6%

-

7

Thắng-Hòa

1

5.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

5

27.8%

-

2

1 bàn thắng

4

22.2%

-

3

3 bàn thắng

4

22.2%

-

4

5 bàn thắng

3

16.7%

-

5

0 bàn thắng

1

5.6%

-

6

4 bàn thắng

1

5.6%

-

7

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

11

61.1%

-

Tổng bàn thắng chẵn

7

38.9%

-