CHN League 1

CHN League 1
Lịch thi đấu CHN League 1 2024, - Kết quả bóng đá Chinese League 1
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

27

40

37

36

27

45

Tỷ lệ ghi bàn

12.6%

18.6%

17.2%

16.7%

12.6%

20.9%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

14

18.9%

-

2

0:0

10

13.5%

-

3

1:0

10

13.5%

-

4

2:0

9

12.2%

-

5

2:1

9

12.2%

-

6

0:1

8

10.8%

-

7

1:2

4

5.4%

-

8

2:2

4

5.4%

-

9

3:2

3

4.1%

-

10

2:3

3

4.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

21

23.9%

-

2

Hòa-Hòa

17

19.3%

-

3

Hòa-Thắng

16

18.2%

-

4

Hòa-Thua

10

11.4%

-

5

Thua-Thua

10

11.4%

-

6

Thắng-Hòa

8

9.1%

-

7

Thua-Hòa

5

5.7%

-

8

Thắng-Thua

1

1.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

24

27.3%

-

2

1 bàn thắng

18

20.5%

-

3

3 bàn thắng

16

18.2%

-

4

0 bàn thắng

10

11.4%

-

5

4 bàn thắng

8

9.1%

-

6

5 bàn thắng

7

8.0%

-

7

6 bàn thắng

2

2.3%

-

8

7+

3

3.4%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

43

48.9%

-

Tổng bàn thắng chẵn

45

51.1%

-