CHN Evergrande Cup U17

CHN Evergrande Cup U17
Lịch thi đấu CHN Evergrande Cup U17 undefined, - Kết quả bóng đá Chinese Evergrande Cup U17

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Tạm thời chưa có số liệu!

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:1

3

18.8%

-

2

1:1

3

18.8%

-

3

0:2

2

12.5%

-

4

2:2

2

12.5%

-

5

0:0

1

6.3%

-

6

1:2

1

6.3%

-

7

0:4

1

6.3%

-

8

1:3

1

6.3%

-

9

3:2

1

6.3%

-

10

2:3

1

6.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

7

36.8%

-

2

Thắng-Hòa

3

15.8%

-

3

Hòa-Thua

3

15.8%

-

4

Hòa-Hòa

3

15.8%

-

5

Thắng-Thắng

2

10.5%

-

6

Hòa-Thắng

1

5.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

5

26.3%

-

2

4 bàn thắng

4

21.1%

-

3

1 bàn thắng

3

15.8%

-

4

5 bàn thắng

2

10.5%

-

5

8 bàn thắng

2

10.5%

-

6

0 bàn thắng

1

5.3%

-

7

3 bàn thắng

1

5.3%

-

8

7+

1

5.3%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

6

31.6%

-

Tổng bàn thắng chẵn

13

68.4%

-