CHN CSL

CHN CSL
CHN CSL
2024

Số đội: 16

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: €199,400,000

Đội có giá trị cao nhất thị trường: Shanghai Port,€56,730,000

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

8

16

13

17

22

27

Tỷ lệ ghi bàn

7.8%

15.5%

12.6%

16.5%

21.4%

26.2%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:0

5

15.6%

-

2

0:1

4

12.5%

-

3

1:2

4

12.5%

-

4

2:2

4

12.5%

-

5

0:0

3

9.4%

-

6

2:0

3

9.4%

-

7

0:2

3

9.4%

-

8

1:1

2

6.3%

-

9

0:3

2

6.3%

-

10

3:1

2

6.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

10

25.0%

-

2

Thắng-Thắng

9

22.5%

-

3

Hòa-Thua

8

20.0%

-

4

Hòa-Hòa

7

17.5%

-

5

Hòa-Thắng

4

10.0%

-

6

Thắng-Hòa

1

2.5%

-

7

Thua-Hòa

1

2.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1 bàn thắng

9

22.5%

-

2

4 bàn thắng

9

22.5%

-

3

2 bàn thắng

8

20.0%

-

4

3 bàn thắng

7

17.5%

-

5

0 bàn thắng

3

7.5%

-

6

5 bàn thắng

3

7.5%

-

7

6 bàn thắng

1

2.5%

-

8

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

19

47.5%

-

Tổng bàn thắng chẵn

21

52.5%

-