CHI Cup

CHI Cup
Lịch thi đấu CHI Cup 2023, - Kết quả bóng đá Chilean Cup
2023

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

29

33

48

38

44

118

Tỷ lệ ghi bàn

11.0%

12.5%

18.2%

14.4%

16.7%

44.7%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:0

9

16.1%

-

2

1:1

8

14.3%

-

3

0:0

7

12.5%

-

4

1:2

7

12.5%

-

5

0:2

5

8.9%

-

6

1:3

5

8.9%

-

7

2:0

4

7.1%

-

8

0:3

4

7.1%

-

9

2:2

4

7.1%

-

10

3:0

3

5.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

22

26.5%

-

2

Thắng-Thắng

19

22.9%

-

3

Hòa-Hòa

15

18.1%

-

4

Hòa-Thua

11

13.3%

-

5

Hòa-Thắng

7

8.4%

-

6

Thua-Thắng

3

3.6%

-

7

Thắng-Hòa

2

2.4%

-

8

Thắng-Thua

2

2.4%

-

9

Thua-Hòa

2

2.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

17

20.5%

-

2

3 bàn thắng

17

20.5%

-

3

4 bàn thắng

12

14.5%

-

4

1 bàn thắng

11

13.3%

-

5

0 bàn thắng

7

8.4%

-

6

5 bàn thắng

7

8.4%

-

7

6 bàn thắng

5

6.0%

-

8

7+

7

8.4%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

40

48.2%

-

Tổng bàn thắng chẵn

43

51.8%

-