CAF Confederation Cup

CAF Confederation Cup
Lịch thi đấu CAF Confederation Cup 2023-2024, - Kết quả bóng đá CAF Confederation Cup
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

40

26

52

46

44

68

Tỷ lệ ghi bàn

13.9%

9.0%

18.1%

16.0%

15.3%

23.6%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:0

21

18.9%

-

2

1:0

18

16.2%

-

3

1:1

14

12.6%

-

4

2:1

14

12.6%

-

5

2:0

12

10.8%

-

6

3:0

12

10.8%

-

7

1:2

7

6.3%

-

8

4:1

5

4.5%

-

9

0:2

4

3.6%

-

10

2:2

4

3.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

39

30.0%

-

2

Hòa-Hòa

29

22.3%

-

3

Hòa-Thắng

26

20.0%

-

4

Thua-Thua

14

10.8%

-

5

Hòa-Thua

8

6.2%

-

6

Thua-Hòa

5

3.8%

-

7

Thắng-Hòa

5

3.8%

-

8

Thua-Thắng

3

2.3%

-

9

Thắng-Thua

1

0.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

35

26.9%

-

2

2 bàn thắng

30

23.1%

-

3

0 bàn thắng

21

16.2%

-

4

1 bàn thắng

21

16.2%

-

5

4 bàn thắng

13

10.0%

-

6

5 bàn thắng

10

7.7%

-

7

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

66

50.8%

-

Tổng bàn thắng chẵn

64

49.2%

-