Brazil Copa Sao Paulo Juniores

Brazil Copa Sao Paulo Juniores
Lịch thi đấu Brazil Copa Sao Paulo Juniores 2024, - Kết quả bóng đá Brazilian Copa SP Juniores
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

102

108

143

142

109

247

Tỷ lệ ghi bàn

13.2%

14.0%

18.5%

18.4%

14.1%

32.0%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:2

25

14.0%

-

2

2:1

23

12.8%

-

3

1:0

22

12.3%

-

4

1:1

20

11.2%

-

5

0:2

19

10.6%

-

6

0:1

17

9.5%

-

7

0:0

16

8.9%

-

8

4:0

16

8.9%

-

9

2:0

11

6.1%

-

10

0:3

10

5.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

71

27.7%

-

2

Thắng-Thắng

65

25.4%

-

3

Hòa-Thắng

31

12.1%

-

4

Hòa-Thua

30

11.7%

-

5

Hòa-Hòa

30

11.7%

-

6

Thắng-Hòa

10

3.9%

-

7

Thắng-Thua

8

3.1%

-

8

Thua-Hòa

7

2.7%

-

9

Thua-Thắng

4

1.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

66

25.8%

-

2

2 bàn thắng

50

19.5%

-

3

4 bàn thắng

41

16.0%

-

4

1 bàn thắng

39

15.2%

-

5

5 bàn thắng

18

7.0%

-

6

0 bàn thắng

16

6.3%

-

7

6 bàn thắng

12

4.7%

-

8

7+

14

5.5%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

132

51.6%

-

Tổng bàn thắng chẵn

124

48.4%

-