Baltic Cup (W)

Baltic Cup (W)
Lịch thi đấu Baltic Cup (W) 2023, - Kết quả bóng đá Baltic Cup Women
2023

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

-

1

-

5

-

2

Tỷ lệ ghi bàn

-

6.3%

-

31.3%

-

12.5%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

1

20.0%

-

2

2:1

1

20.0%

-

3

3:0

1

20.0%

-

4

1:2

1

20.0%

-

5

2:3

1

20.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

2

40.0%

-

2

Thắng-Hòa

1

20.0%

-

3

Hòa-Thua

1

20.0%

-

4

Thắng-Thua

1

20.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

3

60.0%

-

2

2 bàn thắng

1

20.0%

-

3

5 bàn thắng

1

20.0%

-

4

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

4

80.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

1

20.0%

-