BRB Premier League

BRB Premier League
Lịch thi đấu BRB Premier League 2024, - Kết quả bóng đá Barbados Premier League
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

3

6

6

3

7

7

Tỷ lệ ghi bàn

9.4%

18.8%

18.8%

9.4%

21.9%

21.9%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

4

33.3%

-

2

1:0

2

16.7%

-

3

2:1

2

16.7%

-

4

3:0

1

8.3%

-

5

4:0

1

8.3%

-

6

1:3

1

8.3%

-

7

4:1

1

8.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

5

41.7%

-

2

Hòa-Thắng

2

16.7%

-

3

Thua-Hòa

2

16.7%

-

4

Hòa-Hòa

2

16.7%

-

5

Thua-Thua

1

8.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

4

33.3%

-

2

3 bàn thắng

3

25.0%

-

3

1 bàn thắng

2

16.7%

-

4

4 bàn thắng

2

16.7%

-

5

5 bàn thắng

1

8.3%

-

6

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

6

50.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

6

50.0%

-