BRA Serie B

BRA Serie B
Lịch thi đấu BRA Serie B 2024, - Kết quả bóng đá Brazilian Serie B
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

11

24

23

15

24

34

Tỷ lệ ghi bàn

8.4%

18.3%

17.6%

11.5%

18.3%

26.0%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:0

8

16.3%

-

2

1:0

8

16.3%

-

3

2:0

8

16.3%

-

4

1:1

7

14.3%

-

5

2:1

5

10.2%

-

6

0:2

3

6.1%

-

7

1:2

3

6.1%

-

8

3:1

3

6.1%

-

9

0:1

2

4.1%

-

10

3:0

2

4.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

22

37.3%

-

2

Hòa-Hòa

13

22.0%

-

3

Hòa-Thắng

8

13.6%

-

4

Thua-Thua

7

11.9%

-

5

Thắng-Hòa

4

6.8%

-

6

Hòa-Thua

3

5.1%

-

7

Thắng-Thua

1

1.7%

-

8

Thua-Thắng

1

1.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

18

30.5%

-

2

3 bàn thắng

11

18.6%

-

3

1 bàn thắng

10

16.9%

-

4

0 bàn thắng

8

13.6%

-

5

4 bàn thắng

8

13.6%

-

6

5 bàn thắng

4

6.8%

-

7

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

25

42.4%

-

Tổng bàn thắng chẵn

34

57.6%

-