BRA Paulista A2

BRA Paulista A2
Lịch thi đấu BRA Paulista A2 2024, - Kết quả bóng đá Brazilian Paulista A2
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

42

37

45

60

51

84

Tỷ lệ ghi bàn

13.4%

11.8%

14.3%

19.1%

16.2%

26.8%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

28

24.6%

-

2

0:0

16

14.0%

-

3

1:2

13

11.4%

-

4

0:1

12

10.5%

-

5

2:1

12

10.5%

-

6

2:0

11

9.6%

-

7

1:0

10

8.8%

-

8

0:2

4

3.5%

-

9

3:0

4

3.5%

-

10

2:2

4

3.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Hòa-Hòa

31

23.1%

-

2

Thắng-Thắng

29

21.6%

-

3

Thua-Thua

18

13.4%

-

4

Hòa-Thắng

18

13.4%

-

5

Hòa-Thua

16

11.9%

-

6

Thắng-Hòa

13

9.7%

-

7

Thua-Hòa

7

5.2%

-

8

Thua-Thắng

1

0.7%

-

9

Thắng-Thua

1

0.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

43

32.1%

-

2

3 bàn thắng

31

23.1%

-

3

1 bàn thắng

22

16.4%

-

4

0 bàn thắng

16

11.9%

-

5

4 bàn thắng

10

7.5%

-

6

5 bàn thắng

5

3.7%

-

7

6 bàn thắng

4

3.0%

-

8

7+

3

2.2%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

60

44.8%

-

Tổng bàn thắng chẵn

74

55.2%

-