BRA Campeonato Carioca

BRA Campeonato Carioca
Lịch thi đấu BRA Campeonato Carioca 2024, - Kết quả bóng đá Brazilian Campeonato Carioca
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

26

17

35

37

30

67

Tỷ lệ ghi bàn

12.1%

7.9%

16.3%

17.2%

14.0%

31.2%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:0

14

20.3%

-

2

2:0

11

15.9%

-

3

1:1

9

13.0%

-

4

0:0

6

8.7%

-

5

0:1

6

8.7%

-

6

2:1

6

8.7%

-

7

0:2

5

7.2%

-

8

3:0

4

5.8%

-

9

0:3

4

5.8%

-

10

1:2

4

5.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Hòa-Thắng

20

22.7%

-

2

Thắng-Thắng

19

21.6%

-

3

Thua-Thua

17

19.3%

-

4

Hòa-Hòa

12

13.6%

-

5

Hòa-Thua

7

8.0%

-

6

Thắng-Hòa

7

8.0%

-

7

Thua-Thắng

4

4.5%

-

8

Thắng-Thua

1

1.1%

-

9

Thua-Hòa

1

1.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

25

28.4%

-

2

1 bàn thắng

20

22.7%

-

3

3 bàn thắng

18

20.5%

-

4

4 bàn thắng

10

11.4%

-

5

0 bàn thắng

6

6.8%

-

6

5 bàn thắng

5

5.7%

-

7

6 bàn thắng

3

3.4%

-

8

7+

1

1.1%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

43

48.9%

-

Tổng bàn thắng chẵn

45

51.1%

-