BRA Acreano

BRA Acreano
Lịch thi đấu BRA Acreano 2024, - Kết quả bóng đá Brazil Acreano
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

12

8

31

17

18

38

Tỷ lệ ghi bàn

8.9%

5.9%

23.0%

12.6%

13.3%

28.1%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:0

7

17.5%

-

2

2:1

5

12.5%

-

3

0:0

4

10.0%

-

4

2:0

4

10.0%

-

5

1:1

4

10.0%

-

6

2:2

4

10.0%

-

7

0:4

4

10.0%

-

8

0:2

3

7.5%

-

9

1:2

3

7.5%

-

10

0:1

2

5.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

12

24.0%

-

2

Thua-Thua

12

24.0%

-

3

Hòa-Hòa

8

16.0%

-

4

Hòa-Thắng

7

14.0%

-

5

Thắng-Hòa

5

10.0%

-

6

Hòa-Thua

3

6.0%

-

7

Thua-Thắng

2

4.0%

-

8

Thắng-Thua

1

2.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

11

22.0%

-

2

4 bàn thắng

11

22.0%

-

3

1 bàn thắng

9

18.0%

-

4

3 bàn thắng

9

18.0%

-

5

0 bàn thắng

4

8.0%

-

6

5 bàn thắng

3

6.0%

-

7

6 bàn thắng

3

6.0%

-

8

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

21

42.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

29

58.0%

-