BOL Cup

BOL Cup
Lịch thi đấu BOL Cup 2023, - Kết quả bóng đá Bolivia Cup
2023

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

31

34

43

47

33

62

Tỷ lệ ghi bàn

12.6%

13.8%

17.5%

19.1%

13.4%

25.2%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2:1

11

14.5%

-

2

1:1

10

13.2%

-

3

2:0

9

11.8%

-

4

0:1

8

10.5%

-

5

0:0

7

9.2%

-

6

1:0

7

9.2%

-

7

1:2

7

9.2%

-

8

0:2

6

7.9%

-

9

4:0

6

7.9%

-

10

2:2

5

6.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

36

38.3%

-

2

Hòa-Hòa

13

13.8%

-

3

Thua-Thua

12

12.8%

-

4

Hòa-Thắng

11

11.7%

-

5

Hòa-Thua

11

11.7%

-

6

Thua-Hòa

5

5.3%

-

7

Thắng-Hòa

4

4.3%

-

8

Thắng-Thua

1

1.1%

-

9

Thua-Thắng

1

1.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

25

26.6%

-

2

3 bàn thắng

21

22.3%

-

3

4 bàn thắng

16

17.0%

-

4

1 bàn thắng

15

16.0%

-

5

0 bàn thắng

7

7.4%

-

6

5 bàn thắng

7

7.4%

-

7

6 bàn thắng

2

2.1%

-

8

7+

1

1.1%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

44

46.8%

-

Tổng bàn thắng chẵn

50

53.2%

-