BLR League 1

BLR League 1
Lịch thi đấu BLR League 1 2024, - Kết quả bóng đá Belarusian League 1
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

19

27

30

31

28

43

Tỷ lệ ghi bàn

10.5%

14.9%

16.6%

17.1%

15.5%

23.8%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

8

17.0%

-

2

0:2

6

12.8%

-

3

1:2

6

12.8%

-

4

0:1

5

10.6%

-

5

2:1

5

10.6%

-

6

0:0

4

8.5%

-

7

1:0

4

8.5%

-

8

3:0

4

8.5%

-

9

2:3

3

6.4%

-

10

2:0

2

4.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

18

28.6%

-

2

Thắng-Thắng

10

15.9%

-

3

Hòa-Thua

8

12.7%

-

4

Hòa-Thắng

7

11.1%

-

5

Hòa-Hòa

6

9.5%

-

6

Thắng-Hòa

4

6.3%

-

7

Thua-Hòa

4

6.3%

-

8

Thắng-Thua

3

4.8%

-

9

Thua-Thắng

3

4.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

16

25.4%

-

2

3 bàn thắng

16

25.4%

-

3

1 bàn thắng

9

14.3%

-

4

4 bàn thắng

7

11.1%

-

5

5 bàn thắng

7

11.1%

-

6

0 bàn thắng

4

6.3%

-

7

6 bàn thắng

2

3.2%

-

8

7+

2

3.2%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

33

52.4%

-

Tổng bàn thắng chẵn

30

47.6%

-