BAN Federation Cup

BAN Federation Cup
Lịch thi đấu BAN Federation Cup 2024, - Kết quả bóng đá Bangladesh Federation Cup
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

8

7

9

6

9

10

Tỷ lệ ghi bàn

15.1%

13.2%

17.0%

11.3%

17.0%

18.9%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2:1

4

25.0%

-

2

3:0

2

12.5%

-

3

0:3

2

12.5%

-

4

1:3

2

12.5%

-

5

1:0

1

6.3%

-

6

2:0

1

6.3%

-

7

1:2

1

6.3%

-

8

2:2

1

6.3%

-

9

4:1

1

6.3%

-

10

6:0

1

6.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

6

37.5%

-

2

Thua-Thua

4

25.0%

-

3

Hòa-Thắng

3

18.8%

-

4

Thua-Thắng

1

6.3%

-

5

Thắng-Thua

1

6.3%

-

6

Hòa-Hòa

1

6.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

9

56.3%

-

2

4 bàn thắng

3

18.8%

-

3

1 bàn thắng

1

6.3%

-

4

2 bàn thắng

1

6.3%

-

5

5 bàn thắng

1

6.3%

-

6

6 bàn thắng

1

6.3%

-

7

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

11

68.8%

-

Tổng bàn thắng chẵn

5

31.3%

-