Asian Futsal Championship U20

Asian Futsal Championship U20
Lịch thi đấu Asian Futsal Championship U20 undefined, - Kết quả bóng đá Asian Football Association U20 Futsal Championship

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Tạm thời chưa có số liệu!

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3:3

3

14.3%

-

2

3:4

3

14.3%

-

3

3:1

2

9.5%

-

4

5:1

2

9.5%

-

5

4:2

2

9.5%

-

6

1:6

2

9.5%

-

7

6:2

2

9.5%

-

8

8:1

2

9.5%

-

9

10:0

2

9.5%

-

10

1:0

1

4.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

19

35.8%

-

2

Thua-Thua

15

28.3%

-

3

Hòa-Thua

5

9.4%

-

4

Hòa-Hòa

4

7.5%

-

5

Hòa-Thắng

4

7.5%

-

6

Thắng-Hòa

3

5.7%

-

7

Thắng-Thua

1

1.9%

-

8

Thua-Hòa

1

1.9%

-

9

Thua-Thắng

1

1.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

6 bàn thắng

11

20.8%

-

2

7 bàn thắng

8

15.1%

-

3

4 bàn thắng

6

11.3%

-

4

8 bàn thắng

6

11.3%

-

5

10 bàn thắng

6

11.3%

-

6

5 bàn thắng

4

7.5%

-

7

3 bàn thắng

3

5.7%

-

8

7+

9

17.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

21

39.6%

-

Tổng bàn thắng chẵn

32

60.4%

-