Asian Cup Qualification

Asian Cup Qualification
Bảng xếp hạng Asian Cup Qualification - BXH AFC Asian Cup Qualification 2022
2022

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Tích điểm

BXH chung

BXH H1/H2

Danh sách trạng thái

Nhóm A

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Jordan

3

3

0

0

6

0

6

100.0%

0.0%

0.0%

2.00

0.00

9

2

Indonesia

3

2

0

1

9

2

7

66.7%

0.0%

33.3%

3.00

0.67

6

3

Kuwait

3

1

0

2

5

6

-1

33.3%

0.0%

66.7%

1.67

2.00

3

4

Nepal

3

0

0

3

1

13

-12

0.0%

0.0%

100.0%

0.33

4.33

0

Nhóm B

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Palestine

3

3

0

0

10

0

10

100.0%

0.0%

0.0%

3.33

0.00

9

2

Philippines

3

1

1

1

1

4

-3

33.3%

33.3%

33.3%

0.33

1.33

4

3

Mongolia

3

1

0

2

2

2

0

33.3%

0.0%

66.7%

0.67

0.67

3

4

Yemen

3

0

1

2

0

7

-7

0.0%

33.3%

66.7%

0.00

2.33

1

Nhóm C

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Uzbekistan

3

3

0

0

9

0

9

100.0%

0.0%

0.0%

3.00

0.00

9

2

Thái Lan

3

2

0

1

5

2

3

66.7%

0.0%

33.3%

1.67

0.67

6

3

Maldives

3

1

0

2

1

7

-6

33.3%

0.0%

66.7%

0.33

2.33

3

4

Sri Lanka

3

0

0

3

0

6

-6

0.0%

0.0%

100.0%

0.00

2.00

0

Nhóm D

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Ấn Độ

3

3

0

0

8

1

7

100.0%

0.0%

0.0%

2.67

0.33

9

2

Hồng Kông

3

2

0

1

5

5

0

66.7%

0.0%

33.3%

1.67

1.67

6

3

Afghanistan

3

0

1

2

4

6

-2

0.0%

33.3%

66.7%

1.33

2.00

1

4

Cambodia

3

0

1

2

2

7

-5

0.0%

33.3%

66.7%

0.67

2.33

1

Nhóm E

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Bahrain

3

3

0

0

5

1

4

100.0%

0.0%

0.0%

1.67

0.33

9

2

Malaysia

3

2

0

1

8

4

4

66.7%

0.0%

33.3%

2.67

1.33

6

3

Turkmenistan

3

1

0

2

3

5

-2

33.3%

0.0%

66.7%

1.00

1.67

3

4

Bangladesh

3

0

0

3

2

8

-6

0.0%

0.0%

100.0%

0.67

2.67

0

Nhóm F

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Tajikistan

3

2

1

0

5

0

5

66.7%

33.3%

0.0%

1.67

0.00

7

2

Kyrgyzstan

3

2

1

0

4

1

3

66.7%

33.3%

0.0%

1.33

0.33

7

3

Singapore

3

1

0

2

7

5

2

33.3%

0.0%

66.7%

2.33

1.67

3

4

Myanmar

3

0

0

3

2

12

-10

0.0%

0.0%

100.0%

0.67

4.00

0