Andorra Super League

Andorra Super League
Lịch thi đấu Andorra Super League 2023-2024, - Kết quả bóng đá Andorra Super League
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

59

53

68

61

70

114

Tỷ lệ ghi bàn

13.6%

12.2%

15.7%

14.1%

16.2%

26.3%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2:0

13

14.6%

-

2

0:2

12

13.5%

-

3

0:1

10

11.2%

-

4

1:2

10

11.2%

-

5

1:0

9

10.1%

-

6

1:1

9

10.1%

-

7

2:1

8

9.0%

-

8

0:0

6

6.7%

-

9

0:3

6

6.7%

-

10

6:0

6

6.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

43

31.6%

-

2

Thắng-Thắng

38

27.9%

-

3

Hòa-Thắng

17

12.5%

-

4

Hòa-Thua

14

10.3%

-

5

Hòa-Hòa

13

9.6%

-

6

Thua-Hòa

6

4.4%

-

7

Thắng-Thua

2

1.5%

-

8

Thua-Thắng

2

1.5%

-

9

Thắng-Hòa

1

0.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

34

25.0%

-

2

3 bàn thắng

27

19.9%

-

3

1 bàn thắng

19

14.0%

-

4

4 bàn thắng

18

13.2%

-

5

6 bàn thắng

14

10.3%

-

6

5 bàn thắng

12

8.8%

-

7

0 bàn thắng

6

4.4%

-

8

7+

6

4.4%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

63

46.3%

-

Tổng bàn thắng chẵn

73

53.7%

-