AZE Division 1

AZE Division 1
AZE Division 1
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

26

39

48

37

37

91

Tỷ lệ ghi bàn

9.2%

13.8%

17.0%

13.1%

13.1%

32.3%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:1

13

16.9%

-

2

0:0

11

14.3%

-

3

1:1

10

13.0%

-

4

1:0

8

10.4%

-

5

2:0

8

10.4%

-

6

0:2

7

9.1%

-

7

1:2

6

7.8%

-

8

3:0

5

6.5%

-

9

0:3

5

6.5%

-

10

2:2

4

5.2%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

23

21.9%

-

2

Thắng-Thắng

20

19.0%

-

3

Hòa-Thắng

17

16.2%

-

4

Hòa-Thua

16

15.2%

-

5

Hòa-Hòa

15

14.3%

-

6

Thua-Hòa

6

5.7%

-

7

Thắng-Hòa

5

4.8%

-

8

Thua-Thắng

3

2.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

25

23.8%

-

2

1 bàn thắng

21

20.0%

-

3

3 bàn thắng

19

18.1%

-

4

4 bàn thắng

12

11.4%

-

5

0 bàn thắng

11

10.5%

-

6

5 bàn thắng

6

5.7%

-

7

6 bàn thắng

5

4.8%

-

8

7+

6

5.7%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

50

47.6%

-

Tổng bàn thắng chẵn

55

52.4%

-