AZE Cup

AZE Cup
Lịch thi đấu AZE Cup 2023-2024, - Kết quả bóng đá Azerbaijan Cup
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

8

20

25

19

20

44

Tỷ lệ ghi bàn

5.9%

14.7%

18.4%

14.0%

14.7%

32.4%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:1

4

16.0%

-

2

0:0

3

12.0%

-

3

1:0

3

12.0%

-

4

1:1

3

12.0%

-

5

2:1

3

12.0%

-

6

1:2

2

8.0%

-

7

4:0

2

8.0%

-

8

6:0

2

8.0%

-

9

3:4

2

8.0%

-

10

2:0

1

4.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

11

28.9%

-

2

Thắng-Thắng

8

21.1%

-

3

Hòa-Thua

6

15.8%

-

4

Hòa-Thắng

6

15.8%

-

5

Hòa-Hòa

5

13.2%

-

6

Thua-Thắng

1

2.6%

-

7

Thắng-Hòa

1

2.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1 bàn thắng

7

18.4%

-

2

3 bàn thắng

6

15.8%

-

3

2 bàn thắng

5

13.2%

-

4

4 bàn thắng

4

10.5%

-

5

6 bàn thắng

4

10.5%

-

6

7 bàn thắng

4

10.5%

-

7

0 bàn thắng

3

7.9%

-

8

7+

5

13.2%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

20

52.6%

-

Tổng bàn thắng chẵn

18

47.4%

-