AUT Bundesliga

AUT Bundesliga
AUT Bundesliga
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

62

44

65

63

61

79

Tỷ lệ ghi bàn

16.6%

11.8%

17.4%

16.8%

16.3%

21.1%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

21

17.8%

-

2

0:0

18

15.3%

-

3

1:0

16

13.6%

-

4

0:1

13

11.0%

-

5

2:0

13

11.0%

-

6

0:2

8

6.8%

-

7

1:2

8

6.8%

-

8

2:2

8

6.8%

-

9

2:1

7

5.9%

-

10

0:3

6

5.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

38

24.7%

-

2

Thua-Thua

34

22.1%

-

3

Hòa-Hòa

34

22.1%

-

4

Hòa-Thắng

16

10.4%

-

5

Hòa-Thua

10

6.5%

-

6

Thua-Hòa

10

6.5%

-

7

Thắng-Hòa

6

3.9%

-

8

Thắng-Thua

5

3.2%

-

9

Thua-Thắng

1

0.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

42

27.3%

-

2

1 bàn thắng

29

18.8%

-

3

3 bàn thắng

26

16.9%

-

4

4 bàn thắng

21

13.6%

-

5

0 bàn thắng

18

11.7%

-

6

5 bàn thắng

10

6.5%

-

7

6 bàn thắng

7

4.5%

-

8

7+

1

0.6%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

66

42.9%

-

Tổng bàn thắng chẵn

88

57.1%

-