AUS WA NPL (W)

AUS WA NPL (W)
Lịch thi đấu AUS WA NPL (W) 2024, - Kết quả bóng đá Australian Western Australia National Premier League Women
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

15

17

26

24

19

17

Tỷ lệ ghi bàn

9.9%

11.3%

17.2%

15.9%

12.6%

11.3%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:2

4

16.7%

-

2

1:7

4

16.7%

-

3

3:1

3

12.5%

-

4

4:2

3

12.5%

-

5

2:1

2

8.3%

-

6

4:0

2

8.3%

-

7

4:1

2

8.3%

-

8

1:4

2

8.3%

-

9

2:0

1

4.2%

-

10

1:1

1

4.2%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

11

35.5%

-

2

Thắng-Thắng

11

35.5%

-

3

Hòa-Thắng

3

9.7%

-

4

Hòa-Thua

3

9.7%

-

5

Hòa-Hòa

1

3.2%

-

6

Thắng-Thua

1

3.2%

-

7

Thua-Hòa

1

3.2%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

6

19.4%

-

2

4 bàn thắng

6

19.4%

-

3

5 bàn thắng

6

19.4%

-

4

8 bàn thắng

4

12.9%

-

5

2 bàn thắng

3

9.7%

-

6

6 bàn thắng

3

9.7%

-

7

7 bàn thắng

2

6.5%

-

8

7+

1

3.2%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

15

48.4%

-

Tổng bàn thắng chẵn

16

51.6%

-