AUS Victorian Cup (W)

AUS Victorian Cup (W)
Lịch thi đấu AUS Victorian Cup (W) 2023, - Kết quả bóng đá Australian Victorian Cup Women
2023

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

7

31

37

22

29

37

Tỷ lệ ghi bàn

4.3%

18.9%

22.6%

13.4%

17.7%

22.6%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2:1

5

23.8%

-

2

9:0

3

14.3%

-

3

1:0

2

9.5%

-

4

0:1

2

9.5%

-

5

4:0

2

9.5%

-

6

0:5

2

9.5%

-

7

8:0

2

9.5%

-

8

2:0

1

4.8%

-

9

1:1

1

4.8%

-

10

2:2

1

4.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

12

37.5%

-

2

Thua-Thua

9

28.1%

-

3

Hòa-Thắng

5

15.6%

-

4

Thắng-Hòa

2

6.3%

-

5

Thua-Thắng

2

6.3%

-

6

Hòa-Thua

1

3.1%

-

7

Thắng-Thua

1

3.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

5

15.6%

-

2

1 bàn thắng

4

12.5%

-

3

4 bàn thắng

4

12.5%

-

4

5 bàn thắng

4

12.5%

-

5

8 bàn thắng

4

12.5%

-

6

9 bàn thắng

4

12.5%

-

7

6 bàn thắng

3

9.4%

-

8

7+

4

12.5%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

18

56.3%

-

Tổng bàn thắng chẵn

14

43.8%

-