AUS TSL (W)

AUS TSL (W)
Lịch thi đấu AUS TSL (W) 2024, - Kết quả bóng đá Australian Tasmania Super League Women
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

4

3

8

9

4

13

Tỷ lệ ghi bàn

6.8%

5.1%

13.6%

15.3%

6.8%

22.0%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:3

2

16.7%

-

2

2:2

2

16.7%

-

3

2:0

1

8.3%

-

4

1:1

1

8.3%

-

5

1:2

1

8.3%

-

6

5:0

1

8.3%

-

7

3:2

1

8.3%

-

8

2:3

1

8.3%

-

9

0:6

1

8.3%

-

10

4:3

1

8.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Hòa-Thua

3

23.1%

-

2

Thắng-Thắng

3

23.1%

-

3

Thua-Thắng

1

7.7%

-

4

Thua-Hòa

1

7.7%

-

5

Thắng-Hòa

1

7.7%

-

6

Thắng-Thua

1

7.7%

-

7

Thua-Thua

1

7.7%

-

8

Hòa-Hòa

1

7.7%

-

9

Hòa-Thắng

1

7.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

3

23.1%

-

2

5 bàn thắng

3

23.1%

-

3

2 bàn thắng

2

15.4%

-

4

4 bàn thắng

2

15.4%

-

5

6 bàn thắng

1

7.7%

-

6

7 bàn thắng

1

7.7%

-

7

10 bàn thắng

1

7.7%

-

8

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

7

53.8%

-

Tổng bàn thắng chẵn

6

46.2%

-