AUS PLNS

AUS PLNS
Lịch thi đấu AUS PLNS 2024, - Kết quả bóng đá Australian Western Premier Bam Creative Night Series
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

12

8

18

18

6

21

Tỷ lệ ghi bàn

11.2%

7.5%

16.8%

16.8%

5.6%

19.6%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:0

3

14.3%

-

2

2:1

3

14.3%

-

3

3:1

3

14.3%

-

4

2:2

3

14.3%

-

5

1:3

3

14.3%

-

6

1:0

2

9.5%

-

7

0:1

1

4.8%

-

8

2:0

1

4.8%

-

9

1:1

1

4.8%

-

10

4:0

1

4.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Hòa-Thắng

8

27.6%

-

2

Thua-Thua

7

24.1%

-

3

Hòa-Hòa

5

17.2%

-

4

Thắng-Thắng

3

10.3%

-

5

Thua-Thắng

2

6.9%

-

6

Hòa-Thua

2

6.9%

-

7

Thua-Hòa

2

6.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

4 bàn thắng

10

34.5%

-

2

0 bàn thắng

3

10.3%

-

3

1 bàn thắng

3

10.3%

-

4

3 bàn thắng

3

10.3%

-

5

6 bàn thắng

3

10.3%

-

6

2 bàn thắng

2

6.9%

-

7

5 bàn thắng

2

6.9%

-

8

7+

3

10.3%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

11

37.9%

-

Tổng bàn thắng chẵn

18

62.1%

-