AUS NSW League U20

AUS NSW League U20
Lịch thi đấu AUS NSW League U20 2024, - Kết quả bóng đá Australian New South Wales League U20
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

18

19

23

22

20

26

Tỷ lệ ghi bàn

9.3%

9.8%

11.9%

11.3%

10.3%

13.4%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:0

4

13.8%

-

2

0:0

3

10.3%

-

3

2:0

3

10.3%

-

4

3:1

3

10.3%

-

5

2:2

3

10.3%

-

6

4:1

3

10.3%

-

7

2:3

3

10.3%

-

8

5:1

3

10.3%

-

9

0:1

2

6.9%

-

10

4:0

2

6.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

18

39.1%

-

2

Hòa-Thắng

6

13.0%

-

3

Hòa-Hòa

5

10.9%

-

4

Hòa-Thua

5

10.9%

-

5

Thua-Thắng

4

8.7%

-

6

Thua-Thua

3

6.5%

-

7

Thắng-Thua

2

4.3%

-

8

Thua-Hòa

2

4.3%

-

9

Thắng-Hòa

1

2.2%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

5 bàn thắng

10

21.7%

-

2

4 bàn thắng

8

17.4%

-

3

1 bàn thắng

6

13.0%

-

4

2 bàn thắng

4

8.7%

-

5

6 bàn thắng

4

8.7%

-

6

8 bàn thắng

4

8.7%

-

7

0 bàn thắng

3

6.5%

-

8

7+

7

15.2%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

22

47.8%

-

Tổng bàn thắng chẵn

24

52.2%

-