AUS NPL Victoria U23

AUS NPL Victoria U23
Lịch thi đấu AUS NPL Victoria U23 2024, - Kết quả bóng đá Australia NPL Victoria U23
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

44

47

56

49

56

79

Tỷ lệ ghi bàn

12.6%

13.4%

16.0%

14.0%

16.0%

22.6%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3:1

7

15.2%

-

2

1:1

5

10.9%

-

3

2:1

5

10.9%

-

4

1:2

5

10.9%

-

5

0:0

4

8.7%

-

6

1:0

4

8.7%

-

7

0:3

4

8.7%

-

8

2:2

4

8.7%

-

9

1:3

4

8.7%

-

10

2:3

4

8.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

24

28.6%

-

2

Hòa-Thắng

16

19.0%

-

3

Thắng-Thắng

15

17.9%

-

4

Hòa-Hòa

9

10.7%

-

5

Hòa-Thua

8

9.5%

-

6

Thua-Hòa

5

6.0%

-

7

Thắng-Thua

3

3.6%

-

8

Thua-Thắng

3

3.6%

-

9

Thắng-Hòa

1

1.2%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

17

20.2%

-

2

4 bàn thắng

16

19.0%

-

3

2 bàn thắng

11

13.1%

-

4

5 bàn thắng

9

10.7%

-

5

6 bàn thắng

9

10.7%

-

6

1 bàn thắng

5

6.0%

-

7

7 bàn thắng

5

6.0%

-

8

7+

12

14.3%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

42

50.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

42

50.0%

-