AUS FWD1

AUS FWD1
Lịch thi đấu AUS FWD1 2024, - Kết quả bóng đá Australian McInerney Ford Night Series Division
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

11

19

13

14

13

22

Tỷ lệ ghi bàn

8.7%

15.1%

10.3%

11.1%

10.3%

17.5%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2:2

7

29.2%

-

2

3:0

3

12.5%

-

3

1:1

2

8.3%

-

4

0:2

2

8.3%

-

5

2:1

2

8.3%

-

6

3:1

2

8.3%

-

7

1:3

2

8.3%

-

8

2:4

2

8.3%

-

9

0:0

1

4.2%

-

10

1:0

1

4.2%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

8

23.5%

-

2

Hòa-Thắng

8

23.5%

-

3

Hòa-Hòa

7

20.6%

-

4

Thắng-Thắng

6

17.6%

-

5

Thắng-Hòa

2

5.9%

-

6

Thua-Hòa

2

5.9%

-

7

Hòa-Thua

1

2.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

4 bàn thắng

13

38.2%

-

2

3 bàn thắng

7

20.6%

-

3

2 bàn thắng

5

14.7%

-

4

6 bàn thắng

3

8.8%

-

5

5 bàn thắng

2

5.9%

-

6

7 bàn thắng

2

5.9%

-

7

0 bàn thắng

1

2.9%

-

8

7+

1

2.9%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

12

35.3%

-

Tổng bàn thắng chẵn

22

64.7%

-