AUS BC League 2 (R)

AUS BC League 2 (R)
Lịch thi đấu AUS BC League 2 (R) undefined, - Kết quả bóng đá Australian Brisbane Capital League 2 Reserves

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

15

38

81

41

36

43

Tỷ lệ ghi bàn

4.7%

11.8%

25.2%

12.8%

11.2%

13.4%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

7

16.7%

-

2

2:1

6

14.3%

-

3

1:3

6

14.3%

-

4

2:3

4

9.5%

-

5

1:5

4

9.5%

-

6

0:0

3

7.1%

-

7

1:0

3

7.1%

-

8

2:0

3

7.1%

-

9

0:2

3

7.1%

-

10

0:3

3

7.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

23

29.9%

-

2

Thắng-Thắng

22

28.6%

-

3

Hòa-Hòa

11

14.3%

-

4

Hòa-Thắng

8

10.4%

-

5

Thua-Hòa

4

5.2%

-

6

Thắng-Thua

4

5.2%

-

7

Hòa-Thua

3

3.9%

-

8

Thua-Thắng

1

1.3%

-

9

Thắng-Hòa

1

1.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

14

18.2%

-

2

4 bàn thắng

14

18.2%

-

3

2 bàn thắng

13

16.9%

-

4

5 bàn thắng

9

11.7%

-

5

6 bàn thắng

9

11.7%

-

6

1 bàn thắng

5

6.5%

-

7

0 bàn thắng

3

3.9%

-

8

7+

10

13.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

33

42.9%

-

Tổng bàn thắng chẵn

44

57.1%

-