ARM Cup

ARM Cup
Lịch thi đấu ARM Cup 2023-2024, - Kết quả bóng đá Armenia Cup
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

8

9

14

5

7

26

Tỷ lệ ghi bàn

9.8%

11.0%

17.1%

6.1%

8.5%

31.7%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:1

4

23.5%

-

2

1:2

3

17.6%

-

3

1:1

2

11.8%

-

4

9:1

2

11.8%

-

5

0:0

1

5.9%

-

6

1:0

1

5.9%

-

7

2:1

1

5.9%

-

8

4:0

1

5.9%

-

9

2:3

1

5.9%

-

10

1:4

1

5.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

7

33.3%

-

2

Thua-Thua

6

28.6%

-

3

Hòa-Hòa

3

14.3%

-

4

Hòa-Thua

2

9.5%

-

5

Hòa-Thắng

2

9.5%

-

6

Thắng-Thua

1

4.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1 bàn thắng

5

23.8%

-

2

3 bàn thắng

4

19.0%

-

3

2 bàn thắng

2

9.5%

-

4

5 bàn thắng

2

9.5%

-

5

6 bàn thắng

2

9.5%

-

6

10 bàn thắng

2

9.5%

-

7

0 bàn thắng

1

4.8%

-

8

7+

3

14.3%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

12

57.1%

-

Tổng bàn thắng chẵn

9

42.9%

-