AOC

AOC
Lịch thi đấu AOC 2024, - Kết quả bóng đá Atlantic Ocean Cup
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

9

5

6

9

4

7

Tỷ lệ ghi bàn

22.5%

12.5%

15.0%

22.5%

10.0%

17.5%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:1

2

16.7%

-

2

3:0

2

16.7%

-

3

1:2

2

16.7%

-

4

1:0

1

8.3%

-

5

2:1

1

8.3%

-

6

3:1

1

8.3%

-

7

1:3

1

8.3%

-

8

2:3

1

8.3%

-

9

4:5

1

8.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

5

41.7%

-

2

Thắng-Thắng

5

41.7%

-

3

Hòa-Thua

1

8.3%

-

4

Thắng-Thua

1

8.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

5

41.7%

-

2

1 bàn thắng

3

25.0%

-

3

4 bàn thắng

2

16.7%

-

4

5 bàn thắng

1

8.3%

-

5

9 bàn thắng

1

8.3%

-

6

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

10

83.3%

-

Tổng bàn thắng chẵn

2

16.7%

-