AFC Championship U16

AFC Championship U16
Lịch thi đấu AFC Championship U16 undefined, - Kết quả bóng đá AFC Championship U16

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Tạm thời chưa có số liệu!

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:2

6

14.3%

-

2

0:1

5

11.9%

-

3

2:0

5

11.9%

-

4

1:1

5

11.9%

-

5

0:3

4

9.5%

-

6

4:0

4

9.5%

-

7

7:0

4

9.5%

-

8

3:2

3

7.1%

-

9

0:7

3

7.1%

-

10

0:8

3

7.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

28

35.9%

-

2

Thua-Thua

21

26.9%

-

3

Hòa-Hòa

9

11.5%

-

4

Hòa-Thua

8

10.3%

-

5

Hòa-Thắng

7

9.0%

-

6

Thắng-Thua

3

3.8%

-

7

Thua-Thắng

2

2.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

13

16.7%

-

2

2 bàn thắng

11

14.1%

-

3

5 bàn thắng

10

12.8%

-

4

7 bàn thắng

10

12.8%

-

5

4 bàn thắng

8

10.3%

-

6

1 bàn thắng

7

9.0%

-

7

6 bàn thắng

5

6.4%

-

8

7+

14

17.9%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

46

59.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

32

41.0%

-