AFC Asian Cup Qualification (W)

AFC Asian Cup Qualification (W)
Lịch thi đấu AFC Asian Cup Qualification (W) 2021, - Kết quả bóng đá AFC Asian Cup Qualification Women
2021

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

7

4

30

25

14

24

Tỷ lệ ghi bàn

6.2%

3.5%

26.5%

22.1%

12.4%

21.2%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:0

3

15.8%

-

2

4:0

3

15.8%

-

3

1:0

2

10.5%

-

4

2:0

2

10.5%

-

5

2:1

2

10.5%

-

6

0:4

2

10.5%

-

7

7:0

2

10.5%

-

8

0:1

1

5.3%

-

9

0:2

1

5.3%

-

10

0:3

1

5.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

10

38.5%

-

2

Thua-Thua

8

30.8%

-

3

Hòa-Thắng

3

11.5%

-

4

Hòa-Hòa

3

11.5%

-

5

Hòa-Thua

1

3.8%

-

6

Thắng-Thua

1

3.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

4 bàn thắng

5

19.2%

-

2

3 bàn thắng

4

15.4%

-

3

0 bàn thắng

3

11.5%

-

4

1 bàn thắng

3

11.5%

-

5

2 bàn thắng

3

11.5%

-

6

5 bàn thắng

2

7.7%

-

7

7 bàn thắng

2

7.7%

-

8

7+

4

15.4%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

11

42.3%

-

Tổng bàn thắng chẵn

15

57.7%

-