Đã hoàn thành

Hạng Nhất Việt NamVòng 18

Hạng Nhất Việt Nam Vòng 18
PVF CAND

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 2]

PVF CAND

PVF Youth Stadium

4 : 1

Long An
Long An

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 4]

Thời tiết:Trời âm u,23°C ,1m/s,NW wind,755mmhg,Độ ẩm:90%