Đã hoàn thành

Hạng Nhất Việt NamVòng 17

Hạng Nhất Việt Nam Vòng 17
Phù Đổng FC

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 5]

Phù Đổng FC

Thanh Tri Stadium

1 : 0

Đồng Tháp
Đồng Tháp

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 9]

Thời tiết:Trời âm u,+27°C,2m/s,SE wind,759mmhg,Độ ẩm:90%