Đã hoàn thành

Hạng Nhất Việt NamVòng 17

Hạng Nhất Việt Nam Vòng 17
Long An

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 4]

Long An

Long An Stadium

2 : 2

Bình Phước
Bình Phước

Bảng xếp hạng trong mùa[Hạng Nhất Việt Nam 3]

Thời tiết:Trời âm u,+28°C,2m/s,ESE wind,757mmhg,Độ ẩm:88%