Chưa bắt đầu

Hạng Nhất Việt NamVòng 18

Hạng Nhất Việt Nam Vòng 18
Hòa Bình
Hòa Bình

- : -

Phù Đổng FC
Phù Đổng FC