Đã hoàn thành

VĐQG Việt NamVòng 19

VĐQG Việt Nam Vòng 19
Viettel FC

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 12]

Viettel FC

Hang Day Stadium

2 : 1

Nam Định FC
Nam Định FC

Giá trị :€2180000

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 1]

Thời tiết:Trời âm u,+28°C,5m/s,SE wind,752mmhg,Độ ẩm:89%