Đã hoàn thành

VĐQG Việt NamVòng 20

VĐQG Việt Nam Vòng 20
Bình Định

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 3]

Bình Định

Qui Nhon (Qui Nhơn)

1 : 2

Sông Lam Nghệ An
Sông Lam Nghệ An

Giá trị :€2120000

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 13]

Thời tiết:Trời âm u,+28°C,1m/s,SSE wind,756mmhg,Độ ẩm:81%