Đã hoàn thành

VĐQG Việt NamVòng 17

VĐQG Việt Nam Vòng 17
Bình Định

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 4]

Bình Định

Qui Nhon (Qui Nhơn)

2 : 0

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Giá trị :€2210000

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 8]

Thời tiết:Trời âm u,+29°C,2m/s,NNE wind,757mmhg,Độ ẩm:78%