Đã hoàn thành

VĐQG Việt NamVòng 17

VĐQG Việt Nam Vòng 17
Khánh Hòa

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 14]

Khánh Hòa

Nha Trang Stadium

2 : 4

Hải Phòng
Hải Phòng

Giá trị :€1850000

Bảng xếp hạng trong mùa[VĐQG Việt Nam 7]

Thời tiết:Trời âm u,+29°C,5m/s,NE wind,757mmhg,Độ ẩm:83%